skraidyti

skraidýti, skraĩdo, skraĩdė iter. 1 skristi: 1. N, K, M, Š, L, Paukščiai skraĩdo po laukus NdŽ. Bus lietaus – kregždės skraĩdo pažeme Mrj. Aukštai danguje jis pamatė skraidantį vanagą P.Cvir. Vanagas skraĩdo aple vištas J. Balti ir mėlyni balandžiai skraidė ties plačia medžiais apaugusia sodyba J.Gruš. Jau patys skraĩdo busiliukai Lz. Raiba gegelė po dvarą skraĩdo JV684. Varnos, kad anos skradžiai, vė skraĩdo Mlk. Musios tokios, žolėj kur skraĩdo Dgp. Kad anksti pavasarį skraido drugiai, tai dar būs šaltų orų Prk. Skraido žiedas nuo žiedo ratuotos bitelės A.Vien. Šikšnosparnių uodega visa apgaubta skraidomosios plėvės . Skraĩdančios žuvys NdŽ. Vidunakty atsikėlė iš grabo labai graži karalaitė ir ėmė skraidyt po bažnyčią LTR(Ds). ^ Už marių kepti balandžiai skraido LTR(Gdr). Turia šiaudų – neėda, turia plūksnų – neskraido, turia kojas – nevaikšto, turia dūšią – tik ne visada (lova) Slm. | refl.: Ir sėjukas an lauko skraidos . 2. Nv Lėktuvai skraĩdė paskutinį karą Žln. Prie Mikalojui pradė[jo] araplanai skraidýt Dglš. Skraĩdomasis aparatas , NdŽ. ║ Tada buvo skraidoma be parašiutų J.Dov. 3. Pūkai, dulkės skraĩdo ore . Padangėj skraido pilki debesėliai S.Nėr. Ore skraidė proklamacijos . | prk.: Visokios mintys skraĩdė galvoje . Ir skraido mintys po šiuos klonius žaliuojančius, po šiuos kalnelius marguliuojančius J.Bil. ^ Medį kertant, skiedros skraĩdo Pls. 4. Ik vakari skraĩdo, potam valgyt nori Rod. Parnakt nežumiegsmi, skraidaĩ skraidaĩ, kol perdega [subraižytos blauzdos] Pls. Basi skraĩdo vaikai Rud. Skraĩdė po laukus kai velinai Arm. Ana sveika kap meška, jau skraĩdo kap bitė Dv. Neskraidýk teipo, bo patrūksi Pls. Neskraidýk kap aitivaras, ba galvą persiskelsi! Rod. Kap žiemą, tai kiškiai po du, po tris skraĩdo Eiš. Skraĩdė ėringa avis po pirkią Bn. Čia mašinų mažiau skraĩdo Lz. ^ Mažickas kreivickas po lauką skraĩdo (pjautuvas) Dv. 5. Nesukrausi kraičių, jei po ūlyčią skraidýsi Slk. Skraidžiaũ skraidýte, kolei pagalėjau Ant. Varniukas (pavardė) dabar skraĩdo su armonika, moka grot Slm. Kad pasigėrė, ėmė gi paplavom skraidýt Slm. Skraidydavau apsitaisęs gimnazisto mandieraite V.Kudir. Po aslą skraidė poros šokančių V.Piet. O tu, seni, neskraidýk, manę jaunos nebaidyk JD1278. Bet ir ponai, su šulnais skraidýdami žirgais, … beteškant purvams, nešvankų rudenį peikė K.Donel. Skraĩdo po lauką atatrūkę gyvuliai Slk. Kad mudu josiv, tai mudu skraidýsiv, kad viens antrą nematysiv (d.) Kin. Neduok žirgui visą valią, neskraidyk vejelėj N217. Čia jodė, čia skraĩdė trys raitųjų pulkeliai LB47. Voverės ir kiaunės po medžius skraĩdo (d.) Lc. Upė[je] žuvelės skraido, skraido ir mūdrau[ja] D103. Kiek daug burinių šmaikščių laivelių vasarą skraido Biržų ežere! . Plunksna skraidyte skraidė puslapiais . ^ Po vakaruškas skraidýsi – gerų dienų nematysi Slk. 6. intr. R, N ratu, aplink lekioti, bėgioti: Kad aš šiandien skraidaũ, t. y. bėgioju į ratą, į skridinį J. Su arkliu aplinkui skraidýti KII240. Gaidys po dvarą skraidys Plv. 7. tr. R105 versti bėgioti, varinėti, skraidinti: Neskraidýk šinkarkos už puskvortę J. Matai, kaip kiaulė skraido paršelius nuo ėdalo, t. y. atpjauna J. 8. tr. mindžioti, skardyti: Tai mindžiok rūtytes ir skraidyk vejelę! (sakoma žirgui) KlvD92.
◊ akimìs skraidýti; R41, N neramiai dairytis.
padángėmis skraidýti Jnš fantazuoti: Rašė, svajojo, padangėmis skraidė, o šiandien toks pat vikaras, kaip ir visi V.Myk-Put.
\ skraidyti; apskraidyti; atskraidyti; įskraidyti; išskraidyti; nuskraidyti; panuskraidyti; paskraidyti; praskraidyti; priskraidyti; razskraidyti; suskraidyti; užsiskraidyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • skraidyti — skraidýti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apskraidyti — NdŽ iter. 1 apskristi: 1. K, KŽ Aplink ką skraidyti, ką apskraidyti KII254. 2. Dv. 3. tr. skrendant pasiekti, aplankyti: Bitės kasdien apskraido beveik 1250 hektarų plotą, sudarantį didelį apskritimą, kurio centre stovi aviliai rš. 4. refl. pirmą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sijoti — sijoti, oja, ojo 1. tr. SD299, H, R, MŽ438, N, K, Sut, M, L, Rtr, Š, DŽ, Pb, Ms, Vž, Lc valyti, leidžiant per sietą: Miltus sijok su sietu, o javus siausk su rėčiu J. Tas rėtis jau nebgeras sijoti Akm. Nei sijojom, su ašakom i kepėm avižinį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skraidinėti — skraidinėti, ėja, ėjo; L 1. K, Š, Rtr, Ser, NdŽ iter. dem. skraidyti 1: Drugeliai aplink skraidinėjo DŽ. Tę lakiojo skraidinėjo mėlyni karveliai LTR(Čb). Kai žvėreliai skraidinės, o paukšteliai vaikštinės, tad pas tamstą, motinėle, aš sugrįžt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skrajoti — skrajoti, oja, ojo intr.; L 1. I, G109, Š, LL251 skraidyti, lakioti oru: Margi balandėliai nuo stogo ligi stogo skrajoja Žem. Sakė senutis: skrajos žmonys ore kaip varnos Krš. Aukšt aukštesniai lakiojau, viršum medžių skrajojau JD1018. Karvelėli… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsiskraidyti — per ilgai skraidyti: Per ilgai jūs užsiskraidėt rš. skraidyti; apskraidyti; atskraidyti; įskraidyti; išskraidyti; nuskraidyti; panuskraidyti; paskraidyti; praskraidyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įskraidyti — iter. 1 įskristi: 1. NdŽ. 2. refl. Rtr, BŽ471 Įsiskraĩdė karveliai aukštai po orą Š. 3. refl. įprasti, įgusti skraidyti: Vėliau jaunieji pilotai prakuto, įsiskraidė J.Dov. skraidyti; apskraidyti; atskraidyti; įskraidyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šurmuliuoti — šurmuliuoti, iuoja, iãvo Š, DŽ, NdŽ, Pln, Slnt, Rs, šùrmuliuoti, ­iuoja, iavo DūnŽ; Kos151, G115 1. intr. FrnW gyvai kalbėti, siausti, linksmintis (ppr. daugeliui): Prysisprogę bešurmuliuo[ja] DūnŽ. Šurmuliuojant ir išaušo Yl. Anie šoks,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bepilotis — bepilotis, ė Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: bepilòtis, bepilòtė Rūšis: naujadaras Kilmė: plg. anglų k. non pilot, non pilot. Pateikta: 2013 11 28. Atnaujinta: 2014 05 16. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: valdomas be įgulos (automatiniu… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • kvadrokopteris — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: kvadrokòpteris Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kalbos dalis: daiktavardis Rašybos variantai:quadrocopteris. Kilmė: anglų, quadrocopter. Giminiškas naujažodis: oktokopteris. Pateikta: 2014… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.